RENOVA s. r. o., Vodárenská 380,517 01 Solnice

Průmyslový vodoměr ZENNER WSD

Image

Výrobce: logo zenner

Průmyslový vodoměr ZENNER WSD typu Woltman s turbínou uloženou kolmo k ose vodního proudu.

Osa lopatkového kola vodoměru WSD se nachází kolmo k ose potrubí. Kvůli minimlálnímu tření lze dosáhnout extrémně nízkých hodnot počátečního průtoku. Díky svým konstrukčním výhodám je vodoměr Woltman typu WSD ideální volbou především při kolísajících průtocích a různých tlakových podmínkách.

Přehled funkčních charakteristik a jejich výhody

Speciálně vylepšené ložisko lopatkového kola je příčinou nízkého tření a zaručuje dlouhou životnost měřícího přístroje. Robustní měřidlo z mědi a skla je nerozšiřující se a chráněné proti kondenzaci. Pracuje spolehlivě i za nějtěžších podmínek ( např.v zatopených jámach a šachtách )

 • Pro měření kolísajících průtoků
 • Pro vodorovnou instalaci
 • Pro studenou vodu do 50 ° C
 • Výměnná  měřící vložka (v souladu s evropskou směrnicí MID)
 • Hermeticky uzavřené skleněné/měděné počítadlo odolné proti zatopení (IP68)
 • Nízký počáteční průtok,bezpečné vysoké přetížení
 • Široký rozsah měření, nízké tlakové ztráty
 • Hydraulické odlehčení ložisek
 • Dlouhodobá stabilita měření
 • Vstup omezující víření
 • Nejsou nutné žádné rovné úseky na vstupu a výstupu (U0 / D0)  podle OIML R49 a DIN EN 14154)
 • Materiály a nátěry jsou schválené v souladu s KTW / W270
 • Volitelně je k  dispozici celková délka WP pro DN 50, DN 80 a DN 100
 • Volitelně je k dispozici délka ISO pro DN 50, DN 80 a DN 100
 • Schváleno v souladu s MID a OIML

Vodoměr s modulem EDC

Komunikační rozhraní pro moduly EDC s elektronickým vysílačem impulsů, směrnici M-Bus nebo radiové spojení.

Image
 • Detekce neoprávněné manipulace
 • Detekce zpětného úniku vody
 • Detekce zastavení vodoměru
 • Detekce předimenzovaného/poddimenzovaného vodoměru
 • Detekce zpětného toku vody
Technické údaje pro modelyZENNER WSD
Jmenovitá světlost     DN 50 DN 50 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200
Trvalý průtok Q3 mᶟ/h 25 40 40 63 63 100 250 400
Standardní rozsah měření Q3/Q1 R R100H R100H R100H R100H R100H R100H R100H R100H
Přetěžovací průtok Q4 mᶟ/h 31,25 50 50 78,75 78,75 125 312,5 500
Minimální průtok Q1 mᶟ/h 0,25 0,4 0,4 0,63 0,63 1 2,5 4
Přechodový průtok Q2 mᶟ/h 0,4 0,64 0,64 1,01 1,01 0,053 0,051 0,053
Tlaková ztráta při Q3   MPa 0,054 0,054 0,05 0,05 0,05 0,053 0,051 0,053
Rozsah zobrazení min l 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5 5
  max mᶟ 999,999 999,999 999,999 999,999 999,999 999,999 999,999 9.999,99
Rozsah teploty   °C 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50 0,1-50  
Pracovní tlak MAP bar 16 16 16 16 16 16 16  
Hodnota impulsu Reed 100/1000
     
Hodn.imp.mod.disku     10 10 10 10 10 10 10 10
Tlakové ztráty při Q3 Q4 bar 0,54 0,54 0,50 0,50 0,50 0,53 0,51 0,53
                     
                     
Celková délka L mm 270 270 300 300 300 250/360 500 500
Image